Sinds 1984 een begrip in Arnhem

Let op!!! Pas nadat je een proefles gevolgd heb kan je je inschrijven. Ga via onderstaand link naar het inschrijfformulier en vul deze volledig in. U onvangt daarna een mail ter bevestiging. Print deze mail uit, onderteken het en geef deze af aan je docent.
Betalingsvoorwaarden:
On y Danse is verplicht BTW in rekening te brengen w.b. lesgelden voor personen ouder dan 21 jaar en is geregistreerd bij de belastingdienst onder nummer: NL001274154B27

On Y Danse is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 09198311
De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Betaling kan uitsluitend via automatisch incasso. Het seizoen loopt van de 1e week van september t/m de laatste week van juni i.a.w. er word 10 keer het maandbedrag vooruit geïncasseerd. De eerste incasso vind plaats omstreeks 29 augustus en de 10e incasso omstreeks 29 mei.

Spelregels incasso:
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Als u twee weken voor de eind van een maand uw lidmaatschap opgezegd, wordt de incasso stopgezet. Bovendien liggen er bij uw bank opdrachtkaarten t.b.v. evt. terugboekingen of intrekking machtigingen. U heeft 56 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven een afgeboekt bedrag terug te boeken.
2e gezinsleden krijgen een korting van 25%

Reglement Inschrijving
De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd.
Het seizoen loopt van de 1e week september t/m de laatste week van juni.

Opzeggingen
Opzeggingen kan schriftelijk of via email gedaan worden.

Kleding
• Klassiek dames; zwart balletpak , zwarte maillot, zwarte balletschoenen. Haar in een knot, kort haar uit gezicht en nek opgestoken.
• Klassiek heren; zwarte maillot, wit T-shirt, zwarte balletschoenen.
• Klassiek kinderen(onderbouw); roze balletpakje met "spaghetti" bandjes roze maillot en roze schoentjes. Haar in
een knot, kort haar uit gezicht en nek opgestoken.
• Klassiek kinderen (midden en bovenbouw); zwarte balletpak(hemdmodel), zwarte maillot, zwarte balletschoenen.
Haar in een knot, kort haar uit gezicht en nek weggestoken.
• Jazz/modern dames en heren; strak passend trainingskleding, sport sokken. Loshangend haar weggebonden.
• Jongens techniek; zwarte korte broek, zwarte mouwloze hemd en zwarte sportsokken.
• Jongens modern/break dance; zwarte joggingbroek, zwarte t-shirt, zwarte sportsokken en kniebeschermers.

Algemeen
Onderstaand is vastgelegd voor die gevallen waar de persoonlijke vrijheid in botsing komt met de algemene belangen van On Y Danse of het onderwijs.
1. Ten einde de eenheid en continuïteit van de algemene dansontwikkeling te waarborgen worden leerlingen geadviseerd:
• Bij iedere ingeschreven les aanwezig te zijn
• Indien een les niet bijgewoond kan worden, vroegtijdig af te melden
• Deel te nemen aan eventuele uitvoeringen en choreografiedagen
• Zoveel mogelijk dansvoorstellingen te bezoeken voor de algemene dansontwikkeling.
2. Bij langdurige ziekte dient in overleg met de docent een regeling getroffen te worden.
3. Men wordt geacht kennis te nemen van het geen via het mededeling bord en internet bekend wordt gemaakt.
4. Men kan aansprakelijk worden gesteld wanneer door zijn/haar toedoen eigendommen van On Y Danse zoek raken of beschadigd worden.
5. On Y Danse is niet aansprakelijk voor in of bij het gebouw achtergelaten eigendommen en evenmin voor schade aan personen ten gevolge van calamiteiten.
6. Roken, drinken of eten is niet toegestaan in de studio.
7. Leerlingen zijn verplicht aan On Y Danse te melden:
• Eigen lespraktijk
• Openbaar optreden

In het algemeen wordt men geacht in de omgang met medeleerlingen, docenten en gasten zich te gedragen in overeenstemming met de eisen die een theaterdansinstelling als leef- en werkgemeenschap redelijkerwijs kan stellen. In deze zin zijn bovenstaande bepalingen opgesteld en zullen zij worden gehanteerd. Zij die ten aanzien hiervan in gebreke blijven kunnen tijdelijk of geheel de toegang tot de lessen en gebouw worden ontzegd.